ADEN Services kí hợp đồng mới với Hillcon jaya Sakti ,Indonesia

ADEN Services kí hợp đồng mới với Hillcon jaya Sakti ,Indonesia

ADEN Services vừa giành được một hợp đồng về suất ăn công nghiệp với một trong những công ty dẫn đầu trong ngành hàng Tiêu Dùng Nhanh. ADEN Services sẽ cung cấp dịch vụ suất ăn tại nhà máy của khách hàng tại Bình Dương, Việt Nam. Đây là nhà máy thứ 2 của khách hàng mà ADEN Services cung cấp dịch vụ Suất Ăn Công Nghiệp và Dịch Vụ Bảo Trì, sau nhà máy thứ 1 tại Bến Cát. Thành tựu này của ADEN Services là sự công nhận rõ ràng về vị trí dẫn đầu của mình trên thị trường dịch vụ toàn diện về quản lý cơ sở vật chất.

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ liên lạc lại trong thời gian sớm nhất. *Bắt buộc. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để bảo vệ đúng thông tin cá nhân chúng tôi nhận được và giữ lại thời gian cần thiết vì lý do thương mại hoặc pháp lý hợp pháp.

QUẢN LÝ DỊCH VỤ TIỆN ÍCH KẾT NỐI VỚI NHU CẦU THỰC CỦA BẠN

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên lạc với chúng tôi:
(+84) 909 737700 (khu vực phía Nam) hoặc (+84) 904 084011 (khu vực phía Bắc)

Xem sự hiện diện toàn cầu của ADEN