Contact

YOUR PARTNER FOR PROGRESS

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ liên lạc lại trong thời gian sớm nhất. *Bắt buộc. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để bảo vệ đúng thông tin cá nhân chúng tôi nhận được và giữ lại thời gian cần thiết vì lý do thương mại hoặc pháp lý hợp pháp.


 View Our Global Presence

We are present in over 80 cities in China, and 25 countries in South-East Asia, Central Asia and Africa.

 


If you need any help, please call us
+86 21 5465 7967

Tương tác với chúng tôi

Xem sự hiện diện toàn cầu của ADEN

Nhấp để xem các văn phòng
thành phố tại Trung Quốc
thành phố tại Đông Nam Á, Trung Á, Bắc Á, và Châu Phi