Liên hệ với chúng tôi

QUẢN LÝ DỊCH VỤ TIỆN ÍCH KẾT NỐI VỚI NHU CẦU THỰC CỦA BẠN

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ liên lạc lại trong thời gian sớm nhất. *Bắt buộc. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để bảo vệ đúng thông tin cá nhân chúng tôi nhận được và giữ lại thời gian cần thiết vì lý do thương mại hoặc pháp lý hợp pháp.

    Xem sự hiện diện toàn cầu của ADEN

    Chúng tôi hiệu diện khắp 80 thành phố tại Trung Quốc, và hơn 25 thành phố tại Khu vực Đông Nam Á, Trung Á và Châu Phi.


    Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên lạc với chúng tôi
    (+84) 909 737700 (khu vực phía Nam) hoặc (+84) 904 084011 (khu vực phía Bắc)

    Engage with us