Quản lý Giám sát Năng lượng

GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ HIỆU QUẢ

Tính bền vững và tiết kiệm đi đôi với nhau
Làm việc với Aden để giảm năng lượng sử dụng, giảm chi phí vận hành và tạo ra giá trị.

Giảm tiêu thụ năng lượng và tác động đến môi trường là trọng tâm của các dự án năng lượng của chúng tôi.

Giải pháp Aden ALTEREA cho phép bạn theo dõi và kiểm soát lượng tiêu thụ năng lượng, lượng khí thải carbon, chất lượng không khí và chi phí của các trang thiết bị của bạn. Bằng cách đánh giá các khu vực ảnh hưởng từ sử dụng năng lượng đến phát thải khí carbon từ cơ sở dữ liệu trung tâm, bạn sẽ có quyền truy cập các KPI có liên quan để hỗ trợ việc ra quyết định và báo cáo.  Kiểm toán năng lượng của chúng tôi có một cách tiếp cận toàn diện đã chứng minh thành công trong việc giảm thiểu tác động môi trường, cắt giảm chi phí năng lượng và cung cấp giá trị.

Ngoài các dịch vụ kiểm toán, Aden còn cung cấp một loạt các tùy chọn để giảm tác động môi trường và giảm chi phí năng lượng và tài nguyên cho tất cả các loại thiết bị, từ cung cấp năng lượng đến đầu tư năng lượng tái tạo và các tùy chọn giám sát / tối ưu hóa. Công cụ giám sát của chúng tôi cung cấp phân tích toàn diện về sử dụng năng lượng trang thiết bị, cho phép sử dụng có mục đích các tùy chọn thay thế có thể tái tạo. Chúng tôi cũng có thể giám sát và tối ưu hóa việc sử dụng nước, chất lượng không khí và tác động của tiếng ồn.

Our Services

Tư vấn Năng lượng

Wind turbine engineers working on renewable energy windmill

Aden cung cấp kiểm toán năng lượng toàn diện trên các trang thiết bị hiện có, phân tích mức tiêu thụ và chất thải để có được bức tranh toàn cầu về cách cải thiện hiệu quả tốt nhất và đề xuất các tùy chọn chi phí thấp, có giá trị cao để tăng hiệu quả.

Kiến trúc và Quy hoạch hiệu quả

energy solutions and environmental services, from renewable energy to energy management

Đối với khách hàng làm việc trong công trình mới, đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi có kinh nghiệm trong việc thiết kế trang thiết bị tối đa hóa hiệu quả năng lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp quy trình tối ưu, xanh và hiệu quả ngay từ đầu.

Thiết kế, Khái niệm Kỹ thuật, Quản lý Dự án & Tài chính

renewable energy storage battery

Để đảm bảo tiết kiệm từ báo cáo kiểm toán, Aden cung cấp các cấu trúc hỗ trợ toàn diện để dự đoán các nâng cấp hiệu quả. Từ giai đoạn thiết kế đến các giải pháp quản lý dự án và tài chính, các dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo cho dự án được thực hiện suôn sẻ.

Ứng dụng giám sát năng lượng dựa trên nền tảng

电动汽车充电站

Với công nghệ tiên tiến và hiệu quả theo định hướng dữ liệu trong DNA của chúng tôi, chúng tôi đã xây dựng các nền tảng cung cấp giám sát thời gian thực cũng như báo cáo và phân tích định kỳ thông qua một cổng thông tin khách hàng thuận tiện.