Giải pháp Quản lý Nhân sự

GIẢI PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN CHO
PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN SỰ

Các giải pháp Nhân sự toàn diện, sáng tạo đáp ứng mọi nhu cầu.
Một nền tảng nguồn nhân lực giúp bạn tập trung vào công viêc kinh doanh.
Hr management solution

Các công cụ Quản lý Nhân sự Hiệu quả và Toàn diện

Là một chuyên gia trong dịch vụ Nhân sự toàn cầu, chúng tôi cung cấp các giải pháp cho các phòng ban chức năng hỗ trợ nội bộ của khách hàng chúng tôi. Chúng tôi giúp bạn tập trung làm những việc tốt nhất: Phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi của bạn.

Dựa trên ba điểm mấu chốt chính là sự thấu hiểu sâu sắc, khả năng đánh giá và chuyên môn, Aden cung cấp các dịch vụ Kỹ thuật số, Nhân lực, Tư vấn về tuyển dụng, quản lý nhân viên cũng như việc quản trị. Các giải pháp của chúng tôi khá linh hoạt để phù hợp với bất kỳ nhu cầu hoạt động kinh doanh nào, từ việc săn nhân tài đến quản lý nhân sự chính thức.

Dịch vụ của Chúng tôi

Săn nhân tài

headhunting

Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận trực tiếp và cá nhân hóa cho các vị trí cấp trung và cao cấp. Chúng tôi được trang bị để xử lý toàn bộ quá trình, từ việc xác định các yêu cầu tuyển dụng cho đến bước cùng là thư mời làm việc được ký kết.

Nhân sự Thuê ngoài

personal outsourcing

Từ tuyển dụng đến đào tạo và quản trị, chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp nhân sự đảm bảo cả hiệu suất và chất lượng cho từng cấp độ nhân viên của bạn.

Tư vấn Nhân sự

Hr consulting

Khách hàng có thể sử dụng chuyên môn của chúng tôi để tìm các giải pháp đáp ứng nhu cầu cụ thể của mình. So với các nhà cung cấp khác, Chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực: quản lý sự thay đổi và chuyễn giao nhân sự, tư vấn các quy định về lao động, quản lý hiệu suất và chuẩn hóa tiền lương

Giải pháp Kỹ thuật số

digital solutions

Nền tảng Nhân sự Toàn diện của chúng tôi cung cấp các giải đến quản lý và phát tripháp kỹ thuật số để mở rộng quy mô kinh doanh của bạn và sắp xếp hợp lý hoá các quy trình quản trị nhân sự, từ đào tạo ển nhân viên.

Dịch vụ xây dựng đội nhóm

team building services

Đội ngũ của chúng tôi là các chuyên gia trong việc thiết kế và thực hiện các chương trình xây dựng đội nhóm nhằm tăng cường sự trao đổi và đoàn kết của đội nhóm, từ đó làm tăng sự hài lòng và năng suất của nhân viên trên diện rộng.