Tư vấn

TƯ VẤN KỸ THUẬT
GIÀU KINH NGHIỆM VÀ ĐẦY SÁNG TẠO

Giải pháp để xây dựng hoạt động kinh doanh của bạn.
Giúp bạn hiểu, hình dung và triển khai các chiến lược để tối ưu hóa và mở rộng quy mô doanh nghiệp của mình thông qua các giải pháp kỹ thuật.

Các chuyên gia tư vấn Aden có những quan điểm độc đáo có được trong công việc trên nhiều lĩnh vực kỹ thuật, khu vực thế giới và các ngành công nghiệp cũng như làm việc với các công ty ở các giai đoạn tăng trưởng khác nhau.

Kinh nghiệm của chúng tôi dẫn đến sự đổi mới. Làm việc với các công nghệ chuyên môn trên nhiều ngành và châu lục, chúng tôi đã phát triển một cách tiếp cận toàn diện, định hướng dữ liệu để đề xuất các giải pháp kỹ thuật tích hợp cho các vấn đề phức tạp.

Tại Aden, chúng tôi hiểu nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của khách hàng, và sử dụng dữ liệu và vốn kinh nghiệm dồi dào có sẵn của chúng tôi để phát triển các giải pháp chuyên ngành nhằm đạt được mục tiêu của khách hang. Từ hiệu quả đến tính minh bạch, khối lượng bán hàng và lòng trung thành của khách hàng, chúng tôi có thể xây dựng các chiến lược để tăng tác động trong khi giảm chi phí hoạt động.

Our Services

Đánh giá Trước bán hàng

Trước khi đi đến cam kết cuối cùng, chúng tôi tìm hiểu những thách thức trong doanh nghiệp và làm việc với đội ngũ của bạn để suy nghĩ về các khái niệm sáng tạo với các trường hợp điển hình có liên quan. Điều này cho phép chúng tôi xác định các công cụ kỹ thuật số chính xác phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.

Đánh giá

Dịch vụ đánh giá của chúng tôi rút ra từ một cơ sở dữ liệu rộng lớn của các đối thủ cạnh tranh trong ngành để hiểu được cảnh quan. Chúng tôi xác định điểm mạnh và điểm yếu của từng công ty, sử dụng các phân tích để xác định các khu vực có tác động cao, nơi doanh nghiệp của bạn có thể thu hẹp khoảng cách và vươn lên dẫn đầu.

Kiểm toán

Chúng tôi cung cấp đánh giá toàn diện về vị trí của công ty bạn, xác định các phương diện chính cần cải thiện. Cung cấp cách nhìn khách quan từ bên ngoài đáng tin cậy, Aden xác định các thông số, phát triển dữ liệu toàn diện để phân tích và nêu bật những điểm yếu chủ yếu.

Công nghệ Chiến lược

Trong giai đoạn tư vấn cuối cùng, ADEN xác định các phương diện chiến lược mà các ứng dụng công nghệ mới sẽ tạo điều kiện cho tăng trưởng, đưa ra đề xuất cuối cùng xác định rõ mục tiêu và phạm vi chính của dự án, cũng như xác định rõ ràng các phương tiện thực hiện.