Giải pháp Kỹ thuật số

CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT SỐ GIÚP
THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BẠN

Đổi mới là cốt lõi của chúng tôi.
Giải pháp kỹ thuật số của Aden tối ưu hóa tài nguyên của bạn, theo dõi hiệu suất và tối đa hóa giá trị tài sản của bạn.
Management services

Các giải pháp kỹ thuật số và công nghệ tiên tiến được liên kết với tất cả các sản phẩm và dịch vụ mà Aden cung cấp.

Tính minh bạch và sự tin cậy là hai trong số các giá trị cốt lõi của chúng tôi. Khi chúng tôi sử dụng các giải pháp ưu việt như kiểm soát nhận dạng khuôn mặt và theo dõi quy trình làm việc, hoặc công nghệ tiên tiến cho việc báo cáo và thu thập tài liệu về chu kỳ bảo trì, dữ liệu được liên kết tức thời với các công cụ tùy chỉnh như DigiOps cho phép khách hàng thực hiện công việc một cách hiệu quả và minh bạch.

Khách hàng của chúng tôi có thể truy cập nhanh vào việc giám sát tài sản theo thời gian thực tế từ các thiết bị quản lý tiên tiến nhất, cũng như các chức năng nhận được báo cáo hàng tháng cung cấp tóm tắt đơn đặt hàng, lượng năng lượng tiêu thụ, kết quả đạt được và chi phí đã tiết kiệm được.

Các giải pháp kỹ thuật số của Aden cho phép truy cập tức thời để hỗ trợ bạn/ khách hàng ở mọi thời điểm. Khách hàng có thể liên tục tạo ra các thẻ yêu cầu (ticket) được và chúng sẽ được Aden/ chúng tôi giải quyết ngay lập tức. Chúng tôi sử dụng các báo cáo đặc trưng của riêng mình để liên tục theo dõi và tối ưu hóa thời gian phản hồi của đội ngũ vận hành, đảm bảo rằng các công cụ quản lý công việc mà chúng tôi sử dụng luôn đem lại kết quả cao nhất.

Dịch vụ của Chúng tôi

Cổng thông tin Khách hàng

Client Query

Chúng tôi cung cấp các công cụ quản lý và giám sát hàng đầu trong ngành, cho phép truy cập vào các chức năng quản lý hệ thống, báo cáo và phân tích.

Quản lý Tiến trình công việc DigiOps

DigiOps Workflow Management

Aden đã phát triển hệ thống quản lý công việc tùy chỉnh riêng biệt giúp theo dõi tiến độ và phản hồi của đội ngũ quản lý. Hệ thống của chúng tôi cung cấp quy trình theo dõi và cân bằng dựa trên quá trinh kiểm tra để tối ưu hóa quy trình làm việc.

An toàn và An ninh

Security system

Kiểm soát truy cập an toàn bằng nhận dạng vân tay và khuôn mặt và phát hiện chuyển động hồng ngoại để phản hồi bất kỳ hoạt động bất thường nào.

Trang thiết bị Kỹ thuật

Technical equipment

Từ máy bay không người lái đến robot, ADEN sử dụng các công cụ sáng tạo và đáp ứng nhanh các vấn đề bảo trì. ADEN cũng dùng công nghệ nano để chỉ ra chu trình bảo dưỡng của trang thiết bị.