Aden Việt Nam nhận chứng nhận ISO 14001 với hệ thống Quản lý Môi trường

Sự xuất sắc trong hoạt động là xương sống của các giải pháp Quản Lý Tiện Ích Tích Hợp của Aden. Đối với Aden, xuất sắc không chỉ là đáp ứng các tiêu chuẩn, mà còn là liên tục cải thiện chúng.

Cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Chất lượng là cách chúng tôi đảm bảo việc gia hạn chứng nhận ISO 9001 của mình. Việc liên tục nâng cao tiêu chuẩn để biến các cam kết về môi trường thành hành động với hệ thống Quản lý Môi trường của chúng tôi đã giúp chúng tôi được chứng nhận ISO 14001. Cải tiến có thể bắt đầu với việc đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng, nhưng chúng tôi sẽ không thể đạt được các mục tiêu đó nếu không có đóng góp và nỗ lực của nhân viên.

Không ngừng cải tiến là cam kết của mỗi nhân viên tại Aden Việt Nam. Nó bắt đầu với việc xác định và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của mục tiêu. Sau đó, từ việc nhân viên của chúng tôi tự tuân thủ các tiêu chuẩn cao ở mọi cấp độ công việc, đánh giá và phản ánh hiệu suất của chúng tôi, đến việc đảm bảo mức độ hài lòng cao nhất của khách hàng.

Ở tất cả các cấp của công ty và từ mỗi nhân viên, Aden Việt Nam không ngừng cải tiến. Đó là chìa khóa cho hoạt động xuất sắc và cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp chất lượng cao nhất cho khách hàng tại Việt Nam.