Tham gia chạy bộ từ thiện : Terry fox run 2015

Tham gia chạy bộ từ thiện : Terry fox run 2015

Sự kiện chạy bộ từ thiện thường niên Terry Fox Run 2015 lần thứ 19 của Việt Nam, cũng là sự kiện đồng hành với sự chào mừng 35 năm của chương trình trên toàn thế giới với chủ đề “ Một giấc mơ lớn tựa Canada”,  vừa diễn ra tại khu dân cư Phú Mỹ Hưng quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 11 ( 29/11/2015 ).

ADEN Services tự hào được tài trợ cho chương trình chạy bộ từ thiện này như một hoạt động thường niên của công ty với dịch vụ vệ sinh, giữ cho khu vực sự kiện được sạch đẹp. Với hơn 15,000 người tham dự từ nhiều thành phần xã hội và các công ty, chương trình chạy bộ đã thành công rực rỡ. ADEN Services cũng đã trao giải thưởng của công ty cho các nhân viên của công ty ADEN Services có kết quả chạy tốt nhất.