Trách nhiệm với cộng đồng của Aden nhằm hỗ trợ quỹ Rút ngắn khoảng cách vì môi trường 2015 của tổ chức LIN

Trách nhiệm với cộng đồng của ADEN Services

nhằm hỗ trợ quỹ Rút ngắn khoảng cách vì môi trường 2015 của tổ chức LIN

ADEN Services luôn phấn đấu vì sự phát triển bền vững. Bên cạnh sự tăng trưởng nhanh chóng của chúng tôi trên thị trường cung cấp giải pháp quản lý cơ sở hạ tầng tích hợp, chúng tôi luôn ý thức về trách nhiệm xã hội của mình.

Năm 2015, ADEN Services sẽ quyên góp vào quỹ Rút ngắn khoảng cách vì môi trường 2015 của tổ chức LIN, nhằm liên kết các nguồn lực trong cộng đồng để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận địa phương giải quyết những vấn đề môi trường đáng quan tâm nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. ADEN Services sẽ đóng góp cho tổ chức LIN thông qua chiến dịch “100 ngày xanh”. Chiến dịch nhằm xây dựng những thói quen bảo vệ môi trường ở mỗi cá nhân thông qua việc thực hiện thường xuyên các hành động xanh trong 100 ngày.

Một trong những hành động xanh được chọn bởi ADEN Services là khuyến khích cộng động sử dụng túi/ly có thể tái chế, từ đó, giảm việc sử dụng túi/ly nhựa gây hại cho môi trường. Mỗi hành động xanh được thực hiện bằng việc đăng hình trên Facebook với #adenservices #100greendays sẽ nhận được 50,000 VND đóng góp từ ADEN Services vào quỹ Rút ngắn khoảng cách.

Xanh hơn – Lành mạnh hơn – An toàn hơn là cam kết của chúng tôi tại ADEN Services, và chúng tôi luôn phấn đấu liên tuc để cải tiến những phương thức phát triển cho một tương lai bền vững hơn.