Tích hợp

QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ 2.0:
TIÊN PHONG TRONG LÀN SÓNG QUẢN LÝ TIẾP THEO

Đưa quản lý trang thiết bị vào thời đại kỹ thuật số.
Các giải pháp FM truyền thống không tận dụng được các tiến bộ kỹ thuật. Công cụ quản lý trang thiết bị của chúng tôi thì có thể.

Aden cung cấp các giải pháp mạng sẽ giúp công ty của bạn tối đa hóa lợi nhuận bằng cách triển khai chiến lược kỹ thuật với chiến lược của công ty

 

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc triển khai, di chuyển và triển khai các giải pháp FM cho phép quản lý qua các điểm tiếp xúc, kênh và thiết bị. Chúng tôi cung cấp tích hợp FM kỹ thuật số để hợp nhất và tùy chỉnh các giải pháp công nghệ, hợp lý hóa quy trình và giải quyết các thách thức kinh doanh phức tạp nhất.

 

Các giải pháp IFM của chúng tôi bao gồm các tùy chọn vệ sinh bằng robot, dịch vụ bảo mật dựa trên không gian và tích hợp IoT trên các nền tảng. Những bản phát hành được thiết kế theo nhu cầu cụ thể của bạn, và được tích hợp thông qua nền tảng thống nhất của chúng tôi, cung cấp quyền truy cập và quản lý trong tầm tay bạn.

 

Khi công ty của bạn mở rộng, nó trở nên quan trọng hơn khi tích hợp quy trình và quản lý giữa nhiều phòng ban, nhiều văn phòng, và cuối cùng là nhiều quốc gia. Với kinh nghiệm phong phú về công tác kỹ thuật toàn diện đa quốc gia, Aden có chuyên môn để xây dựng các giải pháp trên nền tảng vững chắc và có thể mở rộng. Khi bạn đã sẵn sàng mở rộng, bạn có một nền tảng có thể mở rộng với bạn.

Chuỗi Thực hiện

Phát triển Dự án

Quy trình phát triển của chúng tôi là hợp tác ngay từ đầu. Tính minh bạch là một trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi, và chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi được thông báo và thoải mái ở mọi giai đoạn của dự án, từ khái niệm hóa đến thực hiện.

Thực hiện

Quy trình triển khai của chúng tôi được thiết kế để giảm thiểu lỗi và cung cấp dịch vụ chất lượng hàng đầu. Các thủ tục kiểm tra Q & A nghiêm ngặt của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn của ngành và đảm bảo các hệ thống có thể chạy hết công suất từ ngày đầu tiên.

Di chuyển

Khi các hệ thống mới phát triển hoạt động, nhóm di chuyển chuyên nghiệp của chúng tôi tuân theo các phương pháp hay nhất để đảm bảo rằng không có dữ liệu nào bị mất trong quá trình này. Khi hệ thống mới hoạt động trực tuyến, đội ngũ của chúng tôi theo dõi hiệu suất của chúng trong thời gian thực.

Triển khai

Do chính sách của chúng tôi về giao tiếp minh bạch với khách hàng và thực hiện tốt nhất trong phát triển, chúng tôi có Hồ sơ về các dự án và thời gian thực hiện.